Möjligt att införa åldersgräns på sociala medier

Nya direktiv från EU tvingar Sverige att utreda ett införande av åldersgräns på sociala medier, och hur hög denna åldersgräns i så fall skulle vara. Förslaget har kritiserats från flera håll av bland annat lärare, som menar att hela läroplanen skulle behöva revideras om eleverna begränsas i sitt datoranvändande. Förespråkarna däremot menar att detta är ett steg i rätt riktning för att skydda barn och unga på internet, och att få föräldrar medvetna och engagerade i vad som försiggår på sociala medier. Vad skulle en åldersgräns innebära i praktiken, och är det nödvändigt med åldersgräns på sociala medier?

Förbud eller riktlinjer?

En ny Förordning från EU kräver åldersgräns på sociala medier, och Sverige ska nu utreda var den åldersgränsen ska sättas. Från EUs håll ser man gärna en 16-årsgräns men även en 13-årsgräns är möjlig. Det är dock inte tal om något totalförbud som vissa verkar vilja få det till, utan om att vårdnadshavare ska vara närvarande och godkänna nya användarvillkor och liknande. Vissa sociala medier har sedan tidigare egna åldersgränser, detta menar dock kritikerna bara ökar risken att barn och ungdomar ljuger om sin ålder på nätet, vilket riskerar att försätta dem i riskabla situationer. Många menar alltså att det är ett verkningslöst förslag som inte kommer åt verkliga problem på sociala medier.

Vad är sociala medier?

Sociala medier är alltså olika sorters sammanslutningar och kommunikationskanaler på internet. De kan vara tillgängliga genom datorn, mobilen/surfplattan i form av en app, eller genom bägge. Facebook var en av de första sociala medierna att slå på bred front och är unik i sitt slag, genom att människor från hela världen och framför allt i olika åldrar samlas där. Nyare sociala medier som exempelvis Instagram och Snapchat, som går ut på att på att dela bilder och video med varandra, är inte lika populära bland äldre men håller på att konkurrera ut Facebook bland de yngre användarna. Det är troligtvis här en åldersgräns hade märkts av tydligast.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto