Ljudbok – Ett nytt men samtidigt gammalt medium

Ljudböcker har ökat i popularitet på denna sida av millenniet. Trots att vi sedan lång tid tillbaka har konsumerat ljud via mobila enheter så är det först på senare år som marknaden för ljudböcker har ökat. På kassettbandspelarens tid lyssnades det endast på ljudböcker av de med lässvårigheter, idag konsumeras denna typ av produkt av gemene man. 2012 blev också hörluren årets julklapp, kanske som ett resultat av denna ständigt ökade konsumtionen av ljudböcker.

En förklaring till ljudbokens stegrande popularitet kan vara att vi människor nu använder ljudboken som ett stimulerande tidsdödande när vi väntar på något eller ska ta oss till någon plats. Det kan vara på väg till bussen till jobbet, promenaden till skolan eller på flyget till semesterorten. Ljudboken har också gjort det möjligt att konsumera litteratur i bilen.

Idag har en femtedel av personerna mellan 18-25 år som har börjat läsa mer efter att de började lyssna på ljudböcker. Ljudboken är alltså inkörsporten till den vedertagna typen av litterär konsumtion.

En återgång till det förflutna
Ljudbok är i litteraturhistorien ett relativt nytt fenomen men påminner om hur människan först intog berättelser. Den äldsta skriften inom västerländsk kultur är Homeros Illiaden och Odysséen som dateras till 700 år före Kristus födelse. Länge trodde man att det var Homeros som skapat dessa klassiska verk men i början av 1900-talet påvisade Milman Perry att så var sannolikt inte fallet. Genom att studera strukturen på dessa skrifter kunde han upptäcka nya sanningar kring dessa verk. Berättelserna om Akilles och Odysseus visade sig istället vara folkhistorier som framförts muntligt av så kallade rapsoder som memorerat berättelserna. Perrys upptäckt revolutionerade dagens sätt att se dessa klassiska verk och idag är han känd som mannen som löste den homeriska frågan. Frågan om hur dessa texter uppstod och vem som verkligen är upphovsman till Illiaden och Odysséen.Ett nytt men samtidigt gammalt medium 2

Ljudboken
Eftersom vi är i ständig rörelse idag så har behovet av en personlig rapsod återuppstått. Storytel är din rapsod på vägen. En ljudbok idag är väl genomarbetad. Uppläsaren väljs med stor eftertanke, inte alltför sällan är det en skådespelare som läser upp ljudboken för dig för att kunna leverera en dramaturgisk nerv och läsa boken med en dramatisk emfas. Storytel är ett exempel på när dagens nya strömningsteknologi tillåter bandet att backas för gammaldags berättelsekonsumtion.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto