Framtiden är här

Idag finns många fler sätt att nå ut till sina kunder än vad det gjorde för bara några år sedan. Många kan säkert komma ihåg tiden då tv-reklam var de bästa sättet att få nya kunder. På den tiden handlade det mer om att nöta in ett varumärke och sprida sitt budskap, inte så mycket om att ha en öppen kommunikation med kunderna. Idag ser landskapet annorlunda ut och då gäller det att hänga med i svängarna. Men låt oss börja från början.

 

Vad är en mediekanal?
En mediekanal är en kanal ditt företag använder för att marknadsföra sig med eller kommunicera med kunderna. En av de första mediekanalerna är den tryckta reklamen, det vill säga tidningsannonser, broschyrer och så vidare. Denna kanal är väldigt enkelriktad eftersom du inte kan ta emot information från kunderna på samma sätt. Detta utvecklades sedan till tv-reklamen, men även där har du en enkelriktad kommunikation som mer fokuserar på att snabbt få upp köpsuget och informera om varumärket. Många experter anser att den här typen av reklam idag är föråldrad och inte särskilt effektiv. Både tv-reklam och annonser ignoreras i det vardagliga livet. Det finns emellertid sätt att försöka kringgå detta och maximera chanserna att rätt person läser reklamen genom att använda rätt mediekanal. Det är därför till exempel fitnesstidningar har mängder av reklam för kosttillskott, träningskläder och så vidare. Rätt reklam för rätt person.

 

Nya mediekanaler
Idag finns det nya kanaler i och med introduceringen av internet. Det gör det möjligt att öppna upp både försäljningskanaler och marknadsföringskanaler. Med en hemsida kan du till exempel göra bäggedera, både sälja och göra reklam. Med en Facebook-grupp kan du nå ut till personer som är intresserade av just ditt företag och dess nyheter. Med ett Twitter-konto kan du uppdatera världen om vad som händer hos just er, samtidigt som du är med på noterna om vad som händer i resten av världen. Det som skiljer webben som en mediekanal från de äldre mediekanalerna är att det är en tvåfilig väg. Helt plötsligt får du feedback, kritik eller beröm från alla möjliga håll och kanter.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto